Převezmeme za Vás povinnosti za uchování a následnou skartaci Vašich dokumentů.

K uložení Vašich dokumentů využíváme vlastní prostory. Naše spisovna splňuje podmínky stanovené zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví, pracuje pod metodickým dohledem Státního oblastního archivu v Zámrsku. Pro výkon spisovny disponujeme koncesní listinou.

Předmětem činnosti naší spisovny je převzetí, uskladnění a následná skartace dokumentů. Specializujeme se na Pardubický region, ale nebráníme se nabízet služby ve vzdálenějších regionech. Své služby můžeme poskytovat jak správcům konkurzní podstaty při likvidaci podniků nebo tzv. živým firmám, které nemají kapacitu na uskladnění a následnou skartaci svých dokumentů.

SPISOVÁ SLUŽBA

 • třídění, převzetí a převoz dokumentů do spisovny
 • označení dokumentů skartačními znaky a zhotovení jejich elektronické evidence
 • vypracování skartačního plánu

ARCHIVACE DOKUMENTŮ

 • roztřídění dokumentů dle skartačních znaků
 • uložení dokumentů do spisovny v původním obalu nebo uložení do speciálního
  archivačního boxu či archivační spony
 • vyhotovení předávacího protokolu
 • zasílání vyžádaných kopií dokumentů emailem nebo poštou
 • uložení ve spisovně po dobu skartační lhůty

SKARTACE

 • vypracování individuálních skartačních plánů
 • likvidace dokumentů s prošlou skartační lhůtou po odsouhlasení vlastníkem
 • vedení skartačního řízení se státním oblastním archivem (včetně zajištění skartačního povolení, pokud je třeba)
 • důvěrná fyzická skartace dokumentů s prošlou skartační lhůtou
 • vypracování potvrzení o skartaci a skartační protokoly

EXTERNÍ ARCHIVÁŘ

 • konzultační a metodické poradenství při zřizování Vaší spisovny
 • odborná revize a uspořádání stávajících dokumentů ve Vašich prostorách 
 • věcné a typové roztřídění dokumentů
 • tvorba interního spisového, archivačního a skartačního řádu
 • příprava dokumentů pro skartaci
 • zajištění skartace

VÝHODY SPOLUPRÁCE S NAŠÍ FIRMOU

 • zbavíte se povinnosti za uchování a následnou skartaci Vašich dokumentů
 • nabízíme vstřícný přístup rodinné firmy
 • odborné zajištění uskladnění v našich prostorách
 • možné propojení s účetní agendou
 • úspora Vašich skladovacích prostor a jejich vybavení
 • úspora času Vašich zaměstnanců
 • úspora nákladů na archivaci Vašich dokumentů
 • přístup k Vašim dokumentům kdykoli

 CENÍK SLUŽEB SPISOVNY

 • cenu stanovujeme za celou dobu uložení, skartaci a činnosti s ní spojené.
 • Vyhledávání uložených dokumentů, jejich kopírování či skenování účtujeme zvlášť podle rozsahu
 • Jsme plátci DPH.